Automatyzacja procesów produkcyjnych jest kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.
Jednak często wystrczy, po wnikliwej analizie, wykonać tylko częściową automatyzację, tzw. automatyzację wybranych procesów produkcyjnych.

Dzięki niej, możemy osiągnąć wysoki potencjał wzrostu procesów wytwórczych.