Zapraszamy do skorzystania z naszych usług jako Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

W CONBERG oferujemy kompleksową realizację projektów budowlanych i technologicznych, od analizy i doradztwa technicznego, przez prace projektowe i administracyjną obsługę inwestycji, po prace budowlane i modernizacyjne. Nasze usługi obejmują:

  • Opracowanie dokumentacji i reprezentację Inwestora w uzyskaniu Warunków Zabudowy, Decyzji Środowiskowej, Pozwolenia na Budowę i Użytkowanie, Opinie specjalistów.
  • Projekty budowlane, projekty techniczne branżowe, projekty warsztatowe w branży budowlanej, technologicznej, AKPiA, instalacji towarzyszących.
  • Prowadzenie budów w tym: Kierownik Budowy, Kierownicy Branżowi, Project Manager, Inżynier Budowy, Strażak, Specjalista BHP.
  • Prace budowlane: hale przemysłowe, magazyny płaskie, zakłady przemysłowe w tym mieszalnie pasz, magazyny przyjęcia surowców, zbiorniki magazynowe, ekspedycje.
  • Prace modernizacyjne: przebudowy i modernizacje istniejących obiektów, ekspertyzy, wizualizacje 3D, dostosowanie do zadanych wymagań.
  • Fundamenty
  • Konstrukcje stalowe, podesty, barierki, drabiny, konstrukcje wsporcze, podpory, rurociągi.
  • Instalacje elektryczne, sprężonego powietrza, wentylacyjne, aspiracyjne.
  • Instalacje technologiczne.
  • Ocena ryzyka, analiza ATEX, HAZOP.

Jesteśmy doświadczonym i profesjonalnym partnerem w realizacji inwestycji. Zapewniamy wysoką jakość usług i terminowość wykonania.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.

 

Dzięki naszemu ogromnemu potencjałowi Know-How, zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz partnerstwom biznesowym, firma CONBERG zdobywa coraz silniejszą pozycję w kompleksowej realizacji inwestycji. Obejmuje to wszystkie etapy, począwszy od projektowania i kosztorysowania, przez harmonogramowanie, realizację, nadzór, aż do finalnego rozruchu i rozliczenia.