15.12.2019

Automatyka Przemysłowa oraz Automatyzacja procesów produkcyjnych.

 Automatyzacja procesu produkcyjnego dla Magazynu Przyjęcia Surowca Sypkiego w zakresie:

- Analiza potrzeb klienta majac na uwadze możliwą przyszłą rozbudowę

- Projekt automatyzacji przy zachowaniu międzynarodowych standardów

- Dobór i doposażenie istniejącej instalacji w urządzenia oraz czujniki niezbędne do przeprowadzenia procesu automatyzacji

- Realizacja zadania w zakresie - dostawa i montaż urządzeń, instalacji, czujników

- Prefabrykacja szaf sterowniczych

- Testy oraz Rozruchy

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wsparcie techniczne