02.08.2020

KONSERWACJA I SERWIS URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO  

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO - USŁUGI PRZEGLĄDÓW SUWNIC, WCIĄGNIKÓW, ŻURAWIKÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ TRANSPORT BLISKIEGO

- Świadczymy usługi: przeglą, serwis oraz naprawa urządzeń dźwignicowych. 
- Posiadamy wykwalifikowaną grupę konserwatorów z uprawnieniami do 
  konserwacji nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego
- Świadczymy usługi przeglądu mechanizmów suwnic, oceny stanu mechanizmów   
  podnoszenia, jazdy, dopuszczalnego zużycia.
- Naprawy mechanizmów podnoszenia
- Prowadzenie dziennika przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego
- Przygotowanie suwnicy do odbioru przez UDT
- Uczestnictwo w odbiorze technicznym dźwignic z zapewnieniem ciężarów do 
  badań, obsługi operatora i konserwatora urządzeń dźwignicowych.
- Firma świadczy usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta lub na podstawie  
  umów czasowych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. 

Działamy na terenie Nowego Sacza, Małopolski oraz całej Polski.
ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK Conberg