17.05.2017

Obecnie naszą największą realizacją jest inwestycja związana z dostawą, montażem i uruchomieniem pełnej technologii dla obiektu Mieszalni Pasz w województwie mazowieckim.Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na koniec bieżącego roku. Obecnie prace idą pełną parą, na budowę zostały dostarczone urządzenia dla Punktu Przyjęć i Magazynu Silosów, a także dla Dozowni. Obecnie przystępujemy do prac związanych z wyposażeniem wieży technologicznej. Liczymy, że przy dobrej koordynacji dostaw urządzeń oraz sprawnej organizacji prac wszystkich ekip odpowiedzialnych za dane obszary, prace będą postępować zgodnie z przyjętym harmonogramem.