27.08.2020

Instalacje technologiczne - Instalacja Transportu Pneumatycznego - doskonałe rozwiązanie dla przemysłu.Instalacje Transportu pneumatycznego to jeden ze sposobów przemieszczania surowca sypkiego do zadanej lokalizacji. Elementem instalacji jest rura przewodowa o średnicy dobranej dla danego surowca.
W zależności od parametrów instalacji, pożądanej wydajności, odległości, właściwościach surowca, jako element zasypowy stosuje się podajnik komorowy.
Proces transportu materiału odbywa się za pomocą strumienia powietrza. Elementem przewodzącym jest rura. Różnica ciśnień pomiędzy punktem załadunku, a punktem odbioru surowca pobudza materiał do ruchu. Transport pneumatyczny jest stosowany w wielu procesach technologicznych. Jest pomocny przy przemieszczaniu surowca pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji technologicznej. Stosowany do transportu różnorodnych materiałów sypkich.
DOŁĄCZ DO NAS NA FB Conberg