Wykorzystanie procesu automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych jest bezpośrednio powiązane z umiejętnością zaprogramowania wykonywanych zadań.
To kluczowy element, decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia, a szczególnie o jego efektywności, czyli mojący bezpośredni wpływ na czas zwrotu inwestycji.

Ważną kwestią jest wybór jezyka programowania, tak aby był dopasowany do przewidzianych zadań.