Przedmiotem realizacji było zaprojektowanie oraz wybudowanie Magazynu Przyjęcia Surowca wraz z linią mielenia. Inwestycja obejmowała rozbudowę infrastruktury do produkcji materiału anodowego, w skład której wchodzi:

- Punkt przyjęć surowca wraz z zabudową filtra segmentowego

- Magazyn silosowy na ten surowiec - Młynownia służąca do mielenia koksu

- Stacja Rozładunku Big-Bag

Zadanie zrealizowano kompleksowo począwszy od koncepcji, analizy warunków zabudowy, projektu w branży budowlanej i technologicznej, budowa obiektu wraz z zabudową linii technologicznej.

Po stronie Conberg było także doprowadzenie wszystkich mediów, a także pełna automatyzacja prcesu produkcji.