Kolejne realizacje obejmują projektowanie, wykonanie i rozruch Stanowisk Zrobotyzowanych do Paletyzacji.