Firma CONBERG specjalizuje się w projektowaniu, wykonaniu oraz automatyzacji systemów naważania. Podstawą są specjalistyczne wagi, które przy doborze odpowiedniej technologi towarzyszącej oraz automatyzacji procesowej, spełniają najwyższe parametry wydajności i dokładności odpowiednie dla zadanego procesu produkcyjnego.

 

 

Oferta firmy Conberg obejmuje:

  • Wagi tensometryczne do naważania materiałów sypkich
  • Wagi mikrodozowania komponentów
  • Wagi makrdozowania komponentów
  • Zbiorniki podwagowe
  • Automatyzacja procesów naważania
  • Modernizacja instalacji naważania
  • Projektowanie wag i systemów naważania
  • Konstrukcje wsporcze pod montaż wag

 

Nasze wagi zbiornikowe są specjalnie dopasowane do zróżnicowanych wymagań klientów, umożliwiając personalizację w zależności od oczekiwanej pojemności, ilości dozowanych komponentów oraz konkretnych wymagań technologicznych.

Wagi makrodozowania - projektowane w dwóch podstawowych formach:

- stożkowa o pojemności od 300 do 1500 kg wsadu

- prostokątna o pojemności od ok 1500 do 4000 kg wsadu

Bez względu na wybraną formę, wagi opierają się na wysokiej jakości czujnikach tensometrycznych i jest zintegrowana z ciągiem technologicznym za pomocą elastycznych połączeń, które nie zaburzają jej efektywnej pracy.

W standardzie waga makro wykonana jest ze stali czarnej, malowana certyfikowanymi farbami, również do kontaktu z żywnością.

Ponadto wykonujemy wagi z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej, w zależnośi od naważanego medium i wymagań Inwestora.

Główne elementy konstrukcyjne wagi makro obejmują:

Pokrywa: Nieważona, pełna lub z otworami pod montaż dozowników ślimakowych oraz przyłączeniami kominków odpowietrzających.

Połączenia elastyczne: Zapewniają sprzężenie z ciągiem technologicznym bez zakłócania pracy wagi.

Lej wagowy: posiada odpowiedni kąt nachylenia ścianek, umożliwiający swobodne przemieszczanie się materiału. Lej wyposażony jest dodatkowo w bijaki pneumatyczne – przy surowcach z tendencją do osadzania i klinowania. Nieodzownym elementem leja są okienka i drzwi rewizyjne, umożliwiające kontrolę procesu naważania oraz prace serwisowe. Opcjonalnie lej na wylocie może być wyposażony w zasuwę żaluzjową.

Konstrukcja wsporcza: Dopasowywana każdorazowo do warunków projektowych.

Czujniki tensometryczne: Odpowiedzialne za precyzyjne naważanie materiału, zsynchronizowane z system sterowania całej linii technologicznej.

Dodatkowo Nasze wagi posiadają układy odpowietrzające. Dzięki rękawom filtracyjnym umożliwione jest wydostanie się nadmiarowego powietrza (podczas zasypu) na zewnątrz wagi.  Odpowiednio dobrana gramatura materiału filtracyjnego uniemożliwia wydostanie się pyłu i drobnego surowca z wagi.

Wagi mikrodozowania - Wagi mikro są specjalnie zaprojektowane do precyzyjnego odważania różnego rodzaju mikroskładników. Te zaawansowane urządzenia znalazły swoje zastosowanie głównie w wytwórniach pasz, przemyśle rolno-spożywczym oraz farmakologicznym i bateryjnym.

Ich główną funkcją jest umożliwienie dokładnego pomiaru i odważania małych ilości materiałów sypkich, co jest kluczowe dla niektórych procesów produkcyjnych w tych branżach.

Wagi tensometryczne mikro są kalibrowane z precyzją, aby zapewnić najwyższą dokładność pomiarów. Ich konstrukcja opiera się na zastosowaniu precyzyjnych tensometrów, co pozwala na czułe rejestrowanie nawet niewielkich zmian masy naważonego surowca.

Nasze wagi konstruowane są standardowo w formie okrągłej z lejem wylotowym. W zależności od specyfikacji produkcji i ilości dozowanych komponentów, zapewniamy szeroki wachlarz wielkości wag od 30 do 300 kg wsadu.

Specyfika środowiska pracy z materiałami korozyjnymi (sole, pochodne kwasów) stwarza konieczność użycia do produkcji wag mikrodozowania najczęściej stali nierdzewnej i kwasoodpornej, które nie wchodzą w reakcję z tego typu surowcami.

Główne elementy konstrukcyjne wagi makro obejmują:

Pokrywa górna – znajdują się w niej szczelne wloty dla dozowników ślimakowych oraz wyjścia na kominki filtracyjno - odpowietrzające wagi.

Połączenia elastyczne – element istotny dla zachowania elastyczności połączenia pokrywy z główną częścią wagi oraz umożliwienia precyzyjnego ważenia.

Lej – najczęściej okrągły, na wylocie wyposażony w zasuwę lub przepustnicę. Dodatkowo na nim montowane są bijaki lub wibratory pneumatyczne, które umożliwiają całkowite opróżnienie wagi.

Czujniki tensometryczne -  odpowiedzialne za precyzyjne naważanie materiału, zsynchronizowane z system sterowania całej linii technologicznej.

Przepustnica wylotowa – szczelnie zamyka wylot z wagi w trakcie dozowania do niej materiału.

Konstrukcja wsporcza - dopasowywana każdorazowo do warunków projektowych.

Dzięki zdolności do pracy z materiałami sypkimi, wagi mikro umożliwiają producentom materiału bateryjnego, pasz i produktów branży rolno-spożywczej skrupulatne zarządzanie składnikami receptur, co przekłada się na wysoką jakość finalnych produktów.